👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsställningar, förebyggande träning och hälsa

Skapad 2021-04-09 11:32 i Vasaskolan Hedemora
Planering för undervisning och visad kunskap i arbetsställningar - att anpassa rörelser till sammanhang, beskriva och förebygga risker.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Att ha kunskaper i hur man kan anpassa arbete och miljö för att förebygga och minska skaderisker för kroppen i vardagen, i skolan och på arbetet ökar möjligheterna till ett friskare, mer skadefritt och hälsosamt liv.

Innehåll

Det här arbetsområdet handlar om att ge förutsättningar till ett så hälsosamt liv som möjligt i fråga om att belasta kroppen i skolan, på arbetet och på fritiden. Det kan vara hur arbetsplatsen och arbetsmiljön ska se ut för att inte slita på kroppen i onödan, t.ex. arbetsställning, arbetshöjd, hur man i vardagen använder kroppen på ett riktigt sätt, t.ex. skjuta, dra, lyfta, bära och kroppshållning i olika situationer. Även hur förebyggande träning och livsstil kan påverka hälsan i detta område.

Du kommer att arbeta med att

 • anpassa, variera och använda dina rörelser på ett så skonsamt sätt som möjligt i olika arbetsställningar och i förebyggande träning.
 • ge beskrivningar på risker i olika arbetsmoment och på så sätt förutse och förebygga skador.
 • samtala om egna upplevelser.
 • utvärdera fysisk aktivitet genom resonemang om olika faktorer som påverkar din hälsa i sammanhanget, t.ex. kost, vila, träning och livsstil i stort.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Arbetsställningar, förebyggande träning och hälsa

Jag har inte ännu inte visat godtagbara kunskaper
Jag har visat godtagbara kunskaper
Jag har visat mer än godtagbara kunskaper
Jag har visat mer än godtagbara kunskaper
Jag har visat mer än godtagbara kunskaper
Jag har visat mer än godtagbara kunskaper
Jag...
varierar och anpassar mina rörelser till aktivitet och sammanhang i olika arbetsställningar och förebyggande träning, t.ex. lyftteknik.
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Jag...
...förebygger skador genom att förutse och beskriva risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Jag...
utvärderar aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9