Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik: Mitt liv som grej

Skapad 2021-04-09 19:59 i Ätranskolan Falkenberg
Vad är teknik? Varför använder vi tekniska saker? Hur har tekniken förändrats? Området handlar om tekniska lösningar i vår vardag. Vi undersöker olika föremål och tar reda på vilka material de är gjorda av, hur de är tillverkade och om de kan förbättras på något sätt.
Grundskola 1 Teknik
Vi använder oss dagligen av olika små saker som finns i vår omgivning som vi inte tänker så mycket på. Vem uppfann dem och varför? Hur har de utvecklats under historiens gång och hur kan de komma att utvecklas i framtiden?

Innehåll

Vi undersöker föremål runt omkring oss för att ta reda på hur de fungerar, är uppbyggda och är anpassade efter människans behov.

Vi kommer att se hur de förändrats över tid och vi funderar på hur de skulle kunna förbättras.

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Hitta tekniska lösningar i vår vardag, hur de fungerar och hur de kan förbättras.
 • Se hur tekniken har förändrats över tid.

Bedömning - vad och hur

 • Du ska beskriva hur ett tekniskt föremål fungerar och hur man använder det.
 • Du ska beskriva hur föremålet såg ut förr i tiden.  

 • Du ska ge förslag på hur föremålet kan förbättras.

 • Du ska använda ord och begrepp på ett korrekt sätt (funktion, material, design, utseende, behov, förbättring).
 • Du visar vad du lärt dig genom att skriva, rita och berätta.

Undervisning och arbetsformer

 • Vi undersöker i par och helklass.
 • Vi tränar på att använda teknikens ord och begrepp
 • Vi tittar på "Mitt liv som grej" på UR
 • Vi läser texter
 • Vi ritar hur vi kan produktutveckla föremålen.
 • Vi pysslar med olika tekniska föremål.
 • Vi skriver fakta om en uppfinning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: