👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi åk 6 - Ämnen runt omkring oss

Skapad 2021-04-10 19:38 i Almåsskolan Mölndals Stad
Detta är en mall med rubriker som används av alla ämnen i skolan. Den kopplas till matris för bedömning.
Grundskola 4 – 6 Kemi
Var finns kol i naturen? Kan man säga att olja är ett fossil? Vad är det för skillnad på bergart och mineral? Vad är ett grundämne? Känner du till några viktiga metaller som vi människor behöver?

Innehåll

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

I undervisning kommer du att lära dig om... (Vad?)

 • att kunna förklara vad en atom och en molekyl är
 • att veta vad ett grundämne är och ge exempel
 • att veta vad en kemisk förening är och ge exempel
 • att veta att ämnen har olika egenskaper
 • att kunna berätta om kolets kretslopp i naturen
 • att veta vad människan kan använda olika metaller till
 • att kunna förklara hur man kan få fram metaller ur malmer
 • att veta varför man återvinner några olika ämnen

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

 • ha genomgångar
 • läsa text och svara på frågor
 • få se modeller på atomer och molekyler
 • få se mineraler och bergarter
 • titta på filmer
 • diskutera olika frågeställningar

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt (Hur?)

 • aktivt deltagande på lektioner
 • muntliga läxförhör
 • prov/diagnos i slutet av området

Följande kommer att bedömas (Vad?)

Se matris!

Matriser

Ke
Ämnesmatris - Kemi 4-6 v2

Samtala, diskutera och ta ställning

Förmåga att: "använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle"
Samtal och diskussioner
förmåga att ställa frågor samt framföra och bemöta åsikter i diskussioner som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du för diskussioner på ett sätt som till viss del för dem framåt.
Du för diskussioner på ett sätt som för dem framåt.
Du för diskussioner på ett sätt som för dem framåt och fördjupar eller breddar dem.

Använda begrepp, modeller och teorier

förmåga att: "använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan"
Kunskaper
- förmåga att visa kunskaper om materiens uppbyggnad och andra kemiska sammanhang genom att ge exempel och beskriva dessa med hjälp av kemisn begrepp samt förmågan att berätta om några vetenskapliga upptäckter och deras betydelser för människans levnadsvillkor. - förmåga att resonera om materiens uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning. - förmåga att resonera om mat, bränsle, kemikalier och andra produkter och relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du visar grundläggande kunskaper genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du visar goda kunskaper genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Du visar mycket goda kunskaper genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang