Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Poesi åk 7 vt-21

Skapad 2021-04-10 22:29 i Djupedalskolan Härryda
Under det här arbetsområdet kommer du att lära dig mer om poesi genom möten med olika dikter och diktformer, genom att läsa, göra egna diktanalyser och genom att själv skriva dikt. Poesi ger dig frihet att formulera tankar och känslor med hjälp av ett eget språk.
Grundskola 7 Svenska som andraspråk
Under det här arbetsområdet kommer du att lära dig mer om poesi genom möten med olika dikter och diktformer, genom att läsa, göra egna diktanalyser och genom att själv skriva dikt.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  SvA  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  SvA  7-9

Matriser

SvA
Arbetsområde dikter

E
C
A
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation och enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer Du kan skriva en enkel dikt där du uttrycker någon slags känsla eller stämning
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation och utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer Du kan skriva en dikt med djupare innehåll som uppmuntrar läsaren till viss tolkning. Försök att använda något stilgrepp.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation och utvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer Du kan skriva en dikt med djupare innehåll som kan uppmuntra till olika tolkningar. Den skall även innehålla en del stilistiska grepp.
Tolka & resonera om budskap
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklad och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: