👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Holidays, festivities, celebrations, seasons and traditions

Skapad 2021-04-11 08:51 i Fontinskolan Kungälv
Grundskola 5 – 6 Engelska
For five lessons we are going to work with holidays, festivities, celebrations, seasons and traditions in English speaking countries. Make sure to plan your job and use the time we have in our lessons in a good way. You can either make a presentation in front of the class or just hand in a text.

Innehåll

Detta ska du få arbeta med:

1. Choose a holiday, festivity, celebration, season or tradition from any English speaking country.

2. Find facts from English websites/texts and write them down (do not copy/paste and do not forget to write down your sources).

3. Write a text/presentation about the tradition.

4. Add som pictures.

5. Read and check your presentation/text, make changes if needed.

6. Ask at least one friend to read your presentation/text to see if something can be improved.

7. Make the changes suggested by your friend.

8. Practise on doing your presentation or hand it in.

 

Förmågor som vi kommer att arbeta med:

* Read

* Listen

* Speak

* Write 

 

Detta kommer att bedömas: 

* Ditt deltagande och genomförande av uppgiften

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6

Matriser

En
Write, en lärandematris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rubrik
Jag har en rubrik.
Jag har en passande rubrik.
Jag har en tydlig och passande rubrik.
Inledning
Min text har en inledning.
Min text har en tydlig inledning.
Min text har en tydlig och intressant inledning.
Handling och röd tråd
Jag räknar upp händelser och det går till viss del att förstå texten.
Nästan alla händelser i min text hänger ihop och det går att förstå texten.
Alla händelser i min text hänger ihop och det är enkelt att förstå texten.
Avslutning
Min text har en avslutning.
Min text har en tydlig avslutning.
Min text har en tydlig och personlig avslutning.
Styckeindelning/underrubriker
Jag har minst ett nytt stycke.
Jag har minst tre stycken.
Jag har nya stycken där det passar.
Meningar
Jag skriver korta meningar som går att förstå.
Jag skriver längre meningar som går att förstå.
Jag skriver långa meningar som är enkla att förstå.
Språk
Mina meningar börjar ofta på samma sätt.
Mina meningar börjar på några olika sätt.
Mina meningar börjar på några olika sätt och jag använder många olika ord.
Stor bokstav och skiljetecken
Jag har ganska ofta stor bokstav och rätt skiljetecken.
Jag har nästan alltid stor bokstav och rätt skiljetecken. Jag tänker på stor bokstav även vid namn.
Jag har alltid stor bokstav och rätt skiljetecken. Jag tänker på stor bokstav även vid namn.
Stavning
Jag stavar mer än hälften av orden rätt.
Jag stavar de flesta orden rätt.
Jag stavar alla orden rätt.
Strategier
Jag läser alltid igenom det jag skrivit innan jag lämnar in och ber också någon annan att läsa om det är möjligt. Jag förbättrar min text med hjälp av tips från någon annan eller om jag upptäcker något själv.
Jag läser igenom det jag skrivit och ber också någon annan att läsa om det är möjligt samt gör någon förbättring innan jag lämnar in det.
Jag läser igenom det jag skrivit och ber också någon annan att läsa om det är möjligt samt gör förbättringar innan jag lämnar in det.
Källor
Jag använder mig av minst en källa och namnger den.
Jag använder mig minst av två olika källor och namnger dem.
Jag använder mig minst av tre olika källor och namnger dem.
Källors trovärdighet
Jag har använt mig av en ganska trovärdig källa.
Jag har mestadels använt mig av trovärdiga källor.
Jag har använt mig av mycket trovärdiga källor.

En
Muntlig presentation, en lärandematris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Berättandet
När du berättar...
berättar du något från olika delar av texten med hjälp av stödord eller tankekarta. berättar du så att de som lyssnar förstår det mesta.
berättar du mycket från alla delar ur texten med hjälp av stödord eller tankekarta. berättar du med en ordning som gör det lätt att förstå.
berättar du mycket från alla delar ur texten med hjälp av stödord eller tankekarta, utan att stanna upp berättar du med en tydlig ordning som gör det lätt att förstå.
Talet
När du talar...
talar du för det mesta högt, tydligt och långsamt.
talar du högt, tydligt och långsamt.
talar du högt, tydligt och långsamt och med inlevelse genom att ibland ändra tonhöjd och tempo.
Blicken
När du tittar...
tittar du upp på dina klasskamrater ibland.
tittar du upp på dina klasskamrater ofta.
tittar du upp på dina klasskamrater ofta och flyttar runt din blick på olika personer.
Kroppsspråket
När du redovisar...
har du kontroll över dina kroppsrörelser nästan hela tiden.
har du kontroll över dina kroppsrörelser hela tiden.
har du kontroll över dina kroppsrörelser hela tiden och använder ibland ditt kroppsspråk för att förklara/visa något.