Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Internationella relationer

Skapad 2021-04-11 09:21 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Samhällskunskap
Hur ser samarbete och relationer ut i världen?

Innehåll

Vi ska titta lite på hur vi umgås med andra människor, hur vi relaterar till andra länder och deras kulturer. Dessutom kommer arbetet med FN att visa sig vara av stor betydelse för att kunna se hur man kan stoppa krig och dåliga relationer mellan länder. 

Arbetet varvas med grupparbete och undervisning. En del filmer kommer att belysa hur vi gör om det blir krig

Vi läser i boken sidorna 347 - 379 och det blir ett skriftligt prov fredagen den 7 maj kl 08:30 - 10:00

 

Melker Becker

Om kriget kommer

https://www.youtube.com/watch?v=Y80utl-RkHg  12:43!

https://www.youtube.com/watch?v=1985OMqm1pE   14:18

https://www.youtube.com/watch?v=gK9Yk3IYLX4    14 min

https://www.youtube.com/watch?v=mOuNjP1HfJo     11 min

https://www.youtube.com/watch?v=U_tIKmcIeRw    10:45

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
    Sam  -
  • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
    Sam  -
  • Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter.
    Sam  -

Matriser

Sam
Internationella relationer

Internationella relationer
E
C
A
Mänskliga rättigheter
Eleven kan översiktligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation
Eleven kan utförligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation
Hur historien påverkar nutiden
. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Dessutom kan eleven utförligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Samverkansmöjligheter mellan och inom stater
Eleven kan se hur olika grupper samverkar både globalt och nationellt för att uppnå enighet och gemensamma värderingar. Dessutom kan eleven ge enkla förklaringar till orsaker och verkan i krigszoner
Eleven kan se hur olika grupper samverkar både globalt och nationellt för att uppnå enighet och gemensamma värderingar. Dessutom kan eleven ge bra förklaringar till orsaker och verkan i krigszoner
Eleven kan se hur olika grupper samverkar både globalt och nationellt för att uppnå enighet och gemensamma värderingar. Dessutom kan eleven ge tydliga och nyanserade förklaringar till orsaker och verkan i krigszoner
FN:s roll
Eleven kan redovisa hur FN verkar i olika situationer för att bevara fred och för att öka välståndet i världen
Eleven kan redovisa hur FN verkar i olika situationer för att bevara fred och för att öka välståndet i världen och dessutom ge goda exempel
Eleven kan redovisa hur FN verkar i olika situationer för att bevara fred och för att öka välståndet i världen och dessutom ge goda exempel och förslag på åtgärder inom FN:s handlingsutrymme
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: