Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år ett

Skapad 2021-04-11 10:14 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Svenska
Variationer i språket

Innehåll

Vi ska under några veckor (v 15 - 21) titta lite på hur språk förändras och hur det kan låta i olika delar av ett land. Vad skiljer mäns och kvinnors språk från varandra? Finns det minoritetsspråk? Ja som du ser finns det en del frågor att titta närmare på.

 

https://www.youtube.com/watch?v=t3mLGtOSPGE Robert Gustafsson om dialekter ca 7 min
https://www.youtube.com/watch?v=A3VSfc9m6vE olika dialektexempel ca 12 min

 

Avsnittet (kapitel 19 i Språket) avslutas med det sista provet vi gör i år ett onsdagen den 26 maj kl 13:00 - 15:00

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.
    Sve  -
  • Språklig variation i talat och skrivet språk med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel geografisk och social bakgrund samt ålder och kön. Digitaliseringens inverkan på språk och språkbruk. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.
    Sve  -

Matriser

Sve
Svenska år ett

SPRÅKLIG VARIATION
E
C
A
kommunikationssituationer
Eleven gör enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ger exempel på hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet
Eleven gör välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ger exempel på och diskuterar hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet
Eleven gör välgrundade och nyanserade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ger exempel på och diskuterar nyanserat hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet.
attityder
Eleven resonerar översiktligt om attityder till någon form av språklig variation.
Eleven resonerar översiktligt, utifrån några olika perspektiv, om attityder till några olika former av språklig variation.
Eleven resonerar utförligt, utifrån flera olika perspektiv, om attityder till flera olika former av språklig variation.
minoritetsspråk och dialekter
Eleven kan redogöra för de fem minoritetsspråk som finns i Sverige
Eleven kan redogöra för de fem minoritetsspråk som finns i Sverige och ge exempel
Eleven kan utförligt redogöra för de fem minoritetsspråk som finns i Sverige och ge goda exempel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: