👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Melodifestivalen - Riala Fritidshem 2021

Skapad 2021-04-11 10:14 i Riala fritidshem Norrtälje
Grundskola F – 5 Musik Idrott och hälsa Slöjd Bild
Genom musik och rörelse skapar vi en show som tar oss till Melodifestivalens glamor eller i alla fall till Riala Fritidshem. Glitter och glamor, pop och rock, dans och rytmik allt kan man göra på och bakom scen.

Innehåll

Syfte

 - Syftet är att eleverna ges möjlighet att utveckla sin kreativitet, nyfikenhet och samarbetsförmåga.

 - I undervisningen främjas elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom skapande och estetiska uttrycksformer med.

 - Förstå traditionen av Melodifestivalen.

 - Praktiska arbetssätt

Mål

Eleverna - 

 - Kommer få dansa, sjunga, skratta, skapa, ta ansvar tillsammans, känna samhörighet och att träna på att stå inför publik.

 - Möjlighet att förstå hur ett evenemang planeras och ordnas.

 - Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara         situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. 

 - Möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen.

 - Ha kul och var kreativ!

 

Hur

 -  Vi börjar med en "Mind map" (se bild) -  Vi låter eleverna själva komma med förslag på vad aktiviteten ska innehålla. Och på vilket sätt de vill delta i aktiviten.

 

 - Eleverna väljer vem dom vill arbeta tillsammans med och vilken låt/dans dom vill träna på och visa upp.

 - Eleverna har möjlighet att använda slagverksinstrument för sin föreställning.

 - Eleverna som inte vill uppträda på scenen - har möjlighet att delta i backstage-aktiviteter - Design - flaggor, biljetter, broschyrer, röstkort, organisera "the green room", vara programledare, jury, fixa scenen, ljud/ljust tekniker, fotografera artisterna, ge ut - popcorn, saft, flaggor till publik och samla in rösterna.

 - Vi ses två gånger i veckan i klassrummen och i gymnastiksalen för att öva, planera och skapa rekvisita som behövs till showen.

 

Material

 - Papper / färgpennor  - för flaggor, biljetter, röstkort, programledarkort.

 - Ipads  - för att lyssna och lära sig låtar, fotografera artisterna. 

 - Tillgängliga slagverksinstrument - bongos, shakers, tamburiner, maracas

När

 - Under februari och mars 2021 -  Final dag 17/3-21.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -