Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria 1800-talet

Skapad 2021-04-11 10:41 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Svenska
Realismen och naturalismen är en epok som dyker upp på 1800-talet efter Romantiken

Innehåll

Vi ska läsa och analysera både Realismen och Naturalismen som är två litterära epoker som går in i varandra en del. Dessutom ska vi läsa romanen Thèrése Raquin av Emile Zola, den första naturalistiska romanen.

Sidorna som avhandlas är s187 - 244 i Litteraturorientering och följs upp av en uppsats. Dessutom ska vi diskutera romanen i ett seminarium v 20

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.
  Sve  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
  Sve  A
 • Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
  Sve  C
 • Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.
  Sve  E

Matriser

Sve
Litteraturhistoria 1800-talet

LITTERATURHISTORIA
E
C
A
Seminarium
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp.
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp.
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp
Uppsats om realismen och naturalismen
Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.
Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället
Särdrag och exemplifiering av Realismen och Naturalismen
Eleven kan göra skillnad på Realismens och Naturalismens särdrag och ge exempel
Eleven kan göra skillnad på Realismens och Naturalismens särdrag och ge goda exempel
Eleven kan göra skillnad på Realismens och Naturalismens särdrag och ge goda exempel samt dra slutsatser av dessa för att redovisa särdragen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: