Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Symaskinskörkort

Skapad 2021-04-11 13:23 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Grundskola 3 Slöjd
"Symaskinskörkort". Du bekantar dig med ett av textilslöjdens bästa verktyg: Symaskinen. I den här uppgiften får du lära dig att trä symaskinen med tråd och sy olika stygn på symaskinen. Du kommer att lära dig namn på olika symaskinsdelar och förstå dess funktion. Under lektionerna kommer du göra en del sy-övningar som ska hjälpa dig att hantera symaskinen och att utvecklas i ditt slöjdarbete.

Innehåll

Dina mål

 • Att känna dig säker när du använder symaskinen.
 • Kunna trä maskinen med under- och övertråd.
 • Kunna sy raksöm och sicksacksöm.
 • Kunna sy rakt, krokigt och vända i hörn.
 • Kunna namn på delar av maskinen, som du använder.
 • Klippa i tyg och sy ihop två tygbitar med sicksack- och raksöm.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3

Matriser

Sl
Elevmatris Slöjd

Behöver utveckla
Grundnivå
Idéutveckling
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Jag utvecklar tillsammans med läraren eller en klasskamrat egna ideer utifrån slöjduppgiftens tema eller annan inspiration.
Framställning av föremål
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Jag kan med stöd från läraren formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material.
Användning av verktyg, redskap och maskiner.
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Jag kan använda några handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ganska fungerande sätt.
Under arbetets gång
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Jag strävar efter att komma fram till och välja egna lösningar och alternativ för att komma vidare i mitt arbete och ber läraren om stöd när det behövs.
Reflektion
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Jag reflekterar med stöd från läraren kring mitt slöjdarbete, muntligt eller skriftligt. Till exempel vid slutet av ett arbetsomrade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: