Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kap 4: Repetition från 7- 9

Skapad 2021-04-11 13:32 i Norretullskolan Kristianstad
Grundskola 9 Matematik
I det här kapitlet kommer vi att repetera alla arbetsområden som vi har arbetat med (från åk 7-9).

Innehåll

Innehåll

I det här kapitlet kommer du att repetera:

 • Taluppfattning och tals användning
 • Algebra
 • Geometri
 • Sannolikhet och statistik
 • Samband och förändring
 • Problemlösning

Så här kommer vi att arbeta:

I detta kapitlet kommer vi att arbeta på ett annat sätt än vi gjorde i de tidigare kapitlen. Varje delavsnitt inleds med ett test där du tester dig själv och se vad du redan kan och vad du behöver träna vidare på. Sedan arbetar med just det du behöver arbeta med och behöver utveckla i avsnittet. Vi kommer också att träna på gamla nationella proven och utveckla de fem förmågorna i matematik.

 

Följande kommer att bedömas:

 • Hur du deltar på lektionerna, hur du gör beräkningar med och utan miniräknare, muntliga och skriftliga prov samt laborativt arbete.
 • Vilken kunskap du har om begrepp och sambanden mellan begreppen.

 • Vilka metoder du väljer för att lösa uppgifter samt hur väl metoderna genomförs.
 • Hur du löser problem och vilken strategi du väljer.
 • Hur väl du resonerar, drar slutsatser och analyserar
 • Hur du redovisar muntligt och skriftligt samt hur du använder matematiska uttrycksformer.

Matriser

Ma
Bedömningsmatris planering, Norretullskolan

ej godtagbara kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Eleven når
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: