👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa valfri bok

Skapad 2021-04-11 13:51 i Roslagsskolan Norrtälje
Att hitta lusten att läsa böcker är viktigt men kräver också att vi verkligen läser böcker som intresserar oss. Därför är besök på biblioteket och samtal med bibliotekarien en bra träning för att få hjälp att finna ut vad man vill läsa. Här ska alla göra sitt eget val av bok och därefter skriva en recension.
Grundskola 8 Svenska
Att hitta lusten att läsa böcker är viktigt men kräver också att vi verkligen läser böcker som intresserar oss. Här ska alla göra sitt eget val av bok och skriva en läslogg.

Innehåll

Bokläsning fritt val

Att hitta lusten att läsa böcker är viktigt men kräver också att vi verkligen läser böcker som intresserar oss. Här ska alla göra sitt eget val av bok och därefter skriva korta sammanfattningar om innehållet.

Syfte

 • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Centralt innehåll

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang

 

Metod

Du kommer att få välja en bok som du själv tycker verkar intressant. Det ska vara en kapitelbok, antingen ungdomsbok eller vuxenbok. Du läser boken på lektionstid och arbetar med den läslogg som finns i planeringen. 

Våra mål

 1. Du ska ha läst minst en bok.
 2. Du ska ha skrivit en läslogg.

Tidsplan

Vi arbetar med detta under ca fem veckor.

Redovisning

Inlämning av läsloggen.

Muntlig bokrecension i grupp.

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du tolkar boken, ser budskap och kopplar till egna erfarenheter, samt hur du bearbetar arbetet och uttrycker dig i skrift.

Uppgifter

 • Boksamtal vt-21

 • Boksamtal vt-21

 • Boksamtal vt-21

 • Boksamtal - vt 21

 • Boksamtal - vt 21

 • Boksamtal - vt 21

 • Läslogg - egen bok

 • Boksamtal vt -21

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Läsa och analysera skönlitteratur

På väg att uppnå målen
Grundläggande kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Mycket väl utvecklade kunskaper
Läsa
Du läser boken och visar viss läsförståelse men du har svårt att göra sammanfattningar av bokens handling och personer
Du läser boken och visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av bokens handling och personer
Du läser boken och visar en god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av bokens handling och personer
Du läser boken och visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av bokens handling och personer
Skriva
Har inte riktigt nått målen
Du skriver med viss språklig variation vad gäller meningsbyggnad och ordval. Använder de svenska skrivreglerna någorlunda korrekt
Du skriver med relativt god språklig variation genom att försöka variera meningsbyggnaden Använder de svenska skrivreglerna korrekt
Du skriver med god språklig variation genom att variera meningsbyggnaden Korrekt användning av de svenska skrivreglerna
Reflektion/analys
Du skriver korta svar som inte visar på reflektion
Du skriver ganska korta svar men du försöker skriva med lite egna tankar och reflektioner
Du skriver ganska utvecklade svar som innehåller enklare reflektioner och egna tankar
Du skriver utförliga svar som innehåller mycket väl utvecklade reflektioner och egna åsikter