Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik/NO - electricitet och magnetism

Skapad 2021-04-11 14:41 i Resarö skola Vaxholm Stad
Grundskola 3 NO (år 1-3) Teknik
Vi kommer undersöka och lära oss om elektricitet. Vilka material leder ström och vilka material är isolatorer. Vi kommer koppla och undersöka strömkretsar. Vi kommer lära oss om magnetism.

Innehåll

Syftet för arbetsområdet elektricitet och magnetism

 

Det här ska vi lära:

 • Du kan identifiera några teknikföremål  i din vardag som går på ström och några som går på batteri
 • Du kan identifiera några saker som innehåller järn och fastnar på magneter
 • Du kan berätta om några föremål som drivs av ström och/eller batterier
 • Du kan berätta om hur något teknikföremål utvecklats över tid och förklara varför det utvecklats
 • Du ska kunna några begrepp som rör elektricitet exempelvis ström, elektricitet, elektroner, batteri, plus och minuspol, sladd, batteri och strömbrytare
 • Du skall kunna berätta lite om elsäkerhet och varför el kan vara farligt
 • Du ska kunna koppla en enkel sluten strömkrets och lära dig felsöka om det inte fungerar

Så här ska vi lära:

 • Genomgångar och samtal om statisk elektricitet, el och elsäkerhet
 • Titta på en film om åska och hur man kan göra olika experiment med statisk elektricitet
 • Undersöka strömkretsar genom att koppla enkla strömkretsar. Under tiden vi kopplar kommer eleverna att uppmuntras att felsöka och fundera på varför eller varför inte deras kopplingar fungerade.

 

Så här ska du får visa

 • I klassrummet via helklass samtal
 • Genom att få lampan i din strömkrets att lysa
 • Genom din arbetsbok, där du får visa i ord och bild 
 • Genom laborationer med magneter.
 •  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: