Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text åk 4

Skapad 2021-04-11 14:55 i Lingenässkolan Kristianstad
Instruerande text
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Nu ska vi jobba med instruerande texter! Instruerande texter skrivs för att ge tydliga och enkla instruktioner om hur man gör något. Exempelvis när du ska följa ett recept eller spela ett spel. Instruktioner finns överallt omkring oss och hjälper oss mycket att förstå hur vi gör olika saker!

Innehåll

Vad ska du lära dig?

- Du ska lära dig hur instruerande texter är uppbyggda.

 - Du ska öva på att läsa instruktioner.

 - Du ska få planera och skriva instruktioner 

- Du ska ge och ta emot kamratrespons för att utvecklas i det egna skrivandet/producerandet.

 

Hur ska vi göra?

Vi läser instruerande texter och lyssnar på instruktioner och lär oss vad som kännetecknar en instruerande text till innehåll, struktur och språkliga drag.

Vi skriver en gemensam instruerande text om en lek eller ett spel, ett recept eller en handling. 

Vi läser en klasskompis instruerande text och ger förslag på förbättringar och ge beröm för textens styrkor.

Vi tar emot respons från en klasskompis och bearbetar den egna texten text utifrån responsen. 

 

Du kommer att kunna visa dina kunskaper genom att:

- Planera och skriva instruerande text(er) som du får respons på.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Skriva instruerande text åk 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Jag..
Innehåll
Behöver stöd med att skriva en instruktion med fungerande innehåll
Har med rubrik och/eller innehåll som på något sätt berättar vad instruktionen handlar om.
Har med rubrik och innehåll som enkelt berättar vad instruktionen handlar om. Jag har med en enkel beskrivning eller motivering till instruktionen
Rubrik och innehåll berättar tydligt vad instruktionen handlar om. Jag har med en tydlig beskrivning eller motivering till instruktionen.
Jag..
Struktur
Behöver stöd för att skriva en instruktion med fungerande struktur
Skriver en ganska enkel instruktion med olika steg som går att förstå ganska bra
Skriver en enkel och ganska tydlig instruktion med olika steg i rätt ordning som går ganska lätt att förstå. Jag har med beskrivningar i vissa steg för att göra instruktionen lättare att förstå. Jag varierar mitt språk ibland.
Skriver en enkel och tydlig instruktion med olika steg i rätt ordning som är lätt att förstå. Jag har med flera beskrivningar i stegen för att göra instruktionen lättare att förstå. Jag använder sambandsord och varierar mitt språk mycket.
Jag
Skrivregler
Behöver träna mer på att använda stor bokstav i varje ny mening och punkt i slutet. Jag behöver hjälp med stavningen i min text.
Är ganska säker på att använda stor bokstav och punkt. Stavar rätt för det mesta. Jag kan för det mesta bygga fungerande meningar.
Är säker på att använda stor bokstav och punkt. Stavar ofta rätt. Jag kan bygga fungerande meningar och använder ibland sambandsord.
Är mycket säker på att använda stor bokstav, punkt och andra skiljetecken. Min stavning fungerar väl. Jag kan bygga väl fungerande meningar och använder ofta sambandsord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: