Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad händer på våren?

Skapad 2021-04-11 16:08 i Arenans idrottsförskola Helsingborg
Vi arbetar med projektet våren, hållbar utveckling
Förskola
Vi arbetar med årstiden Våren i Mars, April och Maj. Vi arbetar mestadels utomhus på vår gård och under våra utflykter i närområdet.

Innehåll

BAKGRUND:
Barnen ser och uppmärksammar insekter, växter, fåglar samt de sopor som finns i naturen och på våran gård. Barnen lägger märkte till olika förändringar i naturen när årstiden skiftar från vinter till vår.
 
SYFTE:
Syftet är ökad kunskap om naturen och vad som händer under våren samt att få en större förståelse för hur vi tillsammans kan hjälpa till att värna om miljön i både stort och smått. Genom att upptäcka våren lär sig barnen många nya begrepp om växter, djur och allt som rör miljön. Vi önskar också att barnen ser och förstår hur vårt närområde ser ut, skogen, parker och naturreservaten runt omkring.
 
Målen:
- Pedagogerna arbetar för att barnen ska få kunskap och förståelse för naturens kretslopp, djur och växter och hur vi människor kan påverka.
- Barnen ska få utökade begrepp och se nya samband och bli på sås sätt stärkta i det svenska språket som är kopplat till natur och hållbar utveckling.
- Barnen ska få möjlighet att använda digitala verktyg och använda sökfunktioner för att få fördjupad kunskap om växter, insekter och det vi ser.
- Barnen ska ha aktivt inflytande och delaktighet i dokumentationen samt genomförandet.
- Vi upplyser barnen om allemansrätten.
 
METOD/GENOMFÖRANDE:
- Vi läser och tittar i böcker med fokus på våren, djuren, insekterna och blommorna.
- Vi planterar frön och följer växtens livscykel.
- Vi synliggör och pratar om våren och naturen i våra samlingar.
- Vi reflektera med barnen efter aktiviteter utifrån dokumentationen på Unikum.
- Vi matar fåglarna på vår gård.
- Vi undersöker vilka sorters djur, insekter och växter som det finns på vår gård och i vårt närområde.
- Barnen deltar också i sopsortering och även att hålla rent i närområdet. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: