👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutionernas tidsålder VT21 åk8

Skapad 2021-04-11 16:15 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Historia
I det här arbetsområdet ska vi bekanta oss med historien från 1500-talet fram till mitten på 1800-talet. Det blir framförallt fokus på 1700-talets tre stora revolutioner - den industriella revolutionen, den amerikanska revolutionen och den franska revolutionen. Vi kommer dock börja arbetsområdet med upptäcktsresor, kolonialism och slavhandel.

Innehåll

REVOLUTIONERNAS TIDSÅLDER

Detta ska du kunna när arbetsområdet är slut för att nå godtagbara resultat: 

Du ska ha kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter. Du ska känna till när, var, hur och varför revolutionerna började.

Du ska kunna resonera om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor. Du ska kunna resonera om orsaker och konsekvenser till revolutionerna och andra historiska händelser

Du ska kunna förklara hur människans villkor och värderingar påverkas av den tid de lever i. Du ska känna till framväxten av olika samhällsklasser och hur de levde.

Du ska kunna undersöka en historisk utvecklingslinje och beskriva samband mellan olika tidsperioder. Du ska känna till hur revolutionerna påverkade samtiden, tiden efter och vår nutid.

Du ska kunna använda historiskt källmaterial och resonera om källornas trovärdighet och relevans. Du ska kunna söka och välja ut material om revolutionerna och händelserna och dra slutsatser om källornas trovärdighet.

Du ska kunna använda historiska begrepp på ett välfungerande sätt. Du ska använda relevanta och aktuella begrepp för den historisk tid vi jobbar med. 

 

Arbetsformer:

 • Lärarledda genomgångar.
 • Läsning och arbete med läroboken (Historia 7-9 Utkik)
 • Arbete i grupp och enskilt med den historiska modellen: orsaker - händelseförlopp - konsekvenser
 • Arbete med dramatisering av ett historiskt förlopp
 • Källövningar 
 • Filmer

 

Bedömning baseras på: 

 • Arbetsuppgifter
 • Diskussioner
 • Prov
 • Skrivuppgift
 • Grupparbete

 

En mer detaljerad planering lämnas ut under lektionstid. 

Matriser

Hi
Kunskapkrav historia åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Tidsperioder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­mord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Villkor och värderingar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Undersöka utvecklingslinjer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Fortsätta utvecklingslinjer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Använda källmaterial
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Historiska begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.