👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Islam, judendom & etik och moral

Skapad 2021-04-11 16:26 i Stenkulan Lerum
Grundskola 5 Religionskunskap
Hur är det att leva som muslim eller jude? Vilka ritualer finns i dessa religioner? Vad innebär det att fasta? Dessa är några frågor vi kommer ta reda på i arbetsområdet kring världsreligionerna islam och judendom. Etik handlar om att resonera om rätt och orätt. Moral handlar om hur vi ska göra för att handla rätt eller orätt. Människor har också alltid reflekterat över frågor som rör livet, livsfrågor. Livsfrågor är frågor som är "Vem är jag?" och "Vad är lycka?"

Innehåll

I detta arbetsområde ska du lära dig mer om världsreligionerna islam och judendom och vad det innebär att leva som muslim och jude. Du ska känna till religionernas heliga skrifter och högtider.

När vi arbetar med etik och moral kommer vi arbeta med oss själva. Vad är rätt och fel? Vem är jag? Vad är lycka?

Detta kommer vi göra genom att:

 • Läsa texter
 • Diskutera
 • Titta på film
 • Ta ställning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re
Judendom, Islam och Etik och moral

Judendom

På väg
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Faktakunskaper
Du vet skillnaderna och likheterna mellan de heliga platserna, ritualerna och personerna inom Judendomen samt grunderna inom Kristendom och Islam
Du har goda kunskaper om Judendomens heliga platser, rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har mycket goda kunskaper om Judendomens heliga platser, rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.
Beskriva
Du vet hur viktiga handlingar, skrifter och tankar hänger ihop inom Judendomen och kan se kopplingar mellan syskonreligionerna Kristendom och Islam
Du beskriver Judendomens viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du beskriver hur Judendomens viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt.
Begrepp
Du använder dig av begrepp inom religion.
Du kan använda dig av begrepp inom religion på ett enkelt sätt
Du kan använda dig av begrepp inom religion på ett utvecklat sätt

Islam

På väg
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Faktakunskaper
Du vet skillnaderna och likheterna mellan de heliga platserna, ritualerna och personerna inom Islam samt grunderna inom Kristendom och Judendom.
Du har goda kunskaper om Islams heliga platser, rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har mycket goda kunskaper om Islams heliga platser, rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.
Beskriva
Du vet hur viktiga handlingar, skrifter och tankar hänger ihop inom Islam och kan se kopplingar mellan syskonreligionerna Kristendom och Judendom.
Du beskriver Islams viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du beskriver hur Islams viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt.
Begrepp
Du använder dig av begrepp inom religion.
Du kan använda dig av begrepp inom religion på ett enkelt sätt .
Du kan använda dig av begrepp inom religion på ett utvecklat sätt .

Etik och moral

På väg
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Resonemang
Du kan på ett enkelt sätt resonera om hur individen kan påverkas av exempelvis religion och populärkultur. Du kan också på ett enkelt sätt resonera kring livsfrågor.
Du kan på ett utvecklat sätt resonera om hur individen kan påverkas av exempelvis religion och populärkultur. Du kan också på ett utvecklat sätt resonera kring livsfrågor.
Samtala
Du kan på ett enkelt sätt samtala om hur livsfrågor skildras i populärkulturen. Du kan också samtala om utanförskap, kränkning och skillnaden mellan lek och maktlek.
Du kan på ett utvecklat sätt samtala om hur livsfrågor skildras i populärkulturen. Du kan också samtala om utanförskap, kränkning och skillnaden mellan lek och maktlek.
Begrepp
Du kan på ett enkelt sätt förklara begreppen könsroll, jämställdhet, jämlikhet och solidaritet.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara begreppen könsroll, jämställdhet, jämlikhet och solidaritet.