👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Melodispel - Gitarr

Skapad 2021-04-11 17:12 i Harvestadsskolan Linköping
Melodispel på gitarr samt diskutera sitt egna musicerande.
Grundskola 4 – 5 Musik
Lär dig att spela en melodi på gitarr tillsammans med andra!

Innehåll

Innehållet i undervisningen består av att du ska öva på att ”spela en melodistämma" på gitarr. Vi börjar i storgrupp tillsammans och efter några lektioner sprider vi ut oss i mindre grupper.

 

Arbetssätt

Först repeterar vi musikens grunder med: puls, takt, taktart, notvärden, rytm och timing. Därefter kommer gitarrens viktigaste delar: strängar och band. Sedan ackordbilder, fingrarnas namn och sedan börjar vi att spela första taktens toner i melodin. Varje vecka bygger vi vidare med nästa takt och repetera föregående takt.

Vi avslutar kursen med uppspel i mindre grupp och sedan pratar/diskuterar man om sitt egna musicerande.

 

Begrepp som kommer att användas är: Taktart, tempo, puls, timing, melodi, ackord, plektrum, instrumentlära och gitarrens delar.

 

Bedömas

Bedömning och återkoppling sker under arbetets gång och avslutas med ett uppspel. Sedan så bedöms även "utvärderingen", utifrån om eleven kan prata och diskutera sitt egna musicerande.

 

Tidsåtgång Vi kommer att arbeta med melodispel i ungefär fem veckor.

Uppgifter

 • Uppspel på gitarr och utvärdering av sitt egna musicerande

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
  Mu  C 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god timing och med relativt passande karaktär.
  Mu  C 6
 • Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  C 6
 • Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
  Mu  A 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god timing och med passande karaktär.
  Mu  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  A 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Melodispel

Visar ej kunskaperna
Godtagbara kunskaper
Säker
Mycket säker
Melodispel
Du behöver träna på att spela en enkel melodi något instrument.
Du spelar delar av en enkel melodi på något instrument.
Du spelar nästan en hel enkel melodi.
Du spelar en hel enkel melodi och rytm på något instrument.
Timing
Du behöver träna på att sjunga eller spela på ett instrument med timing som passar till melodin.
Du sjunger eller spelar på ett instrument med viss timing som passar till melodin.
Du sjunger eller spelar på ett instrument med timing som passar till melodin.
Du sjunger eller spelar på ett instrument med god timing som passar till melodin.
Prata om ditt musicerande
Du behöver träna på att prata och diskutera om hur du och hur andra spelar musik
Du pratar om och diskuterar hur du och hur andra spelar musik
Du pratar om och förklarar vad du tycker om musiken som du eller andra spelar.
Du pratar om och förklarar på ett tydligt sätt med musikord vad du tycker om musiken som du eller andra spelar.