👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens inre och yttre krafter

Skapad 2021-04-11 17:52 i Varekils skola Orust kommun
Ett arbetsområde som behandlar jordens inre och yttre krafter.
Grundskola 4 – 6 Geografi
Geografi handlar också om hur jorden ser ut och förändras. De endogena (inre) och exogena (yttre) krafterna påverkar jordytan och därmed människans livsmiljöer. Vi kommer att lära oss om hur jordens inre är uppbyggt och om hur de inre krafterna orsakar t.ex. bergskedjeveckningar, vulkaner och jordbävningar. De yttre krafterna och människan påverkar också jordens livsmiljöer.

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att utveckla följande förmågor:

Analysförmåga:
Du kommer att få analysera hur jordens egna processer påverkar jordytans former.

Begreppslig förmåga:
Du kommer att få lära dig nya ord och begrepp som tillhör arbetsområdet och du utvecklar förmågan att använda dem i olika sammanhang och för att kunna förklara och beskriva jordens inre och yttre krafter.

 Kommunikativ förmåga:  

Du kommer att få återberätta och sätta ord på din kunskap.

 

Under arbetsområdet kommer du att få kunskaper om:

 • Jordens inre
 • Plattektonik
 • Hur jordytan formas av de inre krafterna
 • Hur naturens yttre krafter påverkar jordytan

 

Ord och begrepp som du ska känna till:

jordskorpa, Pangea, kontinent, mantel, kärna, magma, vulkanutbrott, lava, jordbävning, erosion, inre krafter (endogena), yttre krafter (exogena), kontinentalplattor, plattgräns.

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi kommer att titta på bilder och filmer och diskutera kring dessa.
 • Vi kommer att läsa texter gemensamt och svara på frågor.
 • Vi kommer att arbeta i grupper kring olika naturfenomen och redovisa för varandra.

 

Detta kommer att bedömas: 

Eleven har grundläggande kunskaper om på vilka sätt jordytan formats och hur den förändras.

Förmåga att använda begrepp

Eleven känner till de flesta geografiska begrepp som tillhör ämnesområdet och kan kortfattat förklara dem.

Eleven känner till och kan med tydlighet beskriva och förklara den begrepp som tillhör ämnesområdet.

Eleven kan med tydlighet beskriva och förklara de begrepp som tillhör ämnesområdet och använda dem och använda dem på ett väl fungerande sätt i sina förklaringar och resonemang.

Analysera

Eleven kan föra enkla resonemang om de processer som formar jordens naturlandskap och hur människan påverkar och påverkas av dessa.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6