👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse & Grammatik

Skapad 2021-04-11 18:34 i Centrumskolan Munkedal
Grundskola 5 Svenska
Under hela terminen möter eleven olika texttyper samt fördjupar kunskaperna i den svenska grammatiken.

Innehåll

Under hela vårterminen arbetar eleverna med läsförståelse i möte med de olika texttyperna. En fördjupning görs i språkets grammatik och stavning. 

De olika texttyperna är faktatext, argumenterande text, återberättande text, berättande text och instruerande text, till dessa texter finns det frågor på raden, mellan raderna och bortom raderna. Eleven får träna på dessa läsförståelsestrategier och öva på dessa till de olika texttyperna. 

 

Hur arbetar eleven med detta? 

Eleven läser varje vecka olika sorters texttyper och besvara läsförståelsefrågor till dessa texter. 

Eleven övar varje vecka på olika grammatiks områden genom genomgångar, skriftliga uppgifter och besvarande av frågor. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6