👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte - DE FYRA RÄKNESÄTTEN

Skapad 2021-04-11 20:00 i Vessigebroskolan Falkenberg
Grundskola 4 Matematik
Hur räknar vi lättast ut 216-162? Vad är kort division? Vilket är det största udda tal som kan bildas av siffrorna 2, 5, 8 och 9? Vilken är sista siffran i produkten om man räknar ut 5x35? Kan detta svaret verkligen stämma?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få möjlighet att lära dig:

- nya begrepp

- hur positionssystemet fungerar

- uppställningar med de fyra räknesätten

- överslagsräkning

- lösa problem

- rimlighetsbedömning

 

 

Bedömning - vad och hur

Du kommer att göra ett förtest, för att se vilka kunskaper du redan har om området och för att se vad vi behöver arbeta vidare med.

Du kommer att få visa dina kunskaper på olika sätt:

- vara aktiv i samtal och diskussioner

- arbeta och redovisa uppgifter i matteboken

- diagnoser och tester

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

- ha genomgångar

- arbeta i läromedlet Matematik Alfa

- samtala och diskutera

- mattespel

- arbeta med begrepp på olika sätt 

Vi arbetar i grupp, i par och enskilt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 6