👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnen omkring oss- en introduktion till Kemi!

Skapad 2021-04-11 20:18 i Duveds skola Åre
Grundskola 7 Kemi
Kemi handlar om ämnen och material vi har omkring oss, hur de är uppbyggda och hur de påverkar varandra. Alla föremål är kemi, oavsett om föremålen är tillverkade eller förekommer naturligt. Du är kemi!

Innehåll

Vi kommer att jobba med Grundläggande kemi i form av ämnen som finns omkring oss. Vi kommer att använda oss av följande:

 • Kapitel 1 i Kemi Lpo. (finns på ILT).
 • Information så som dokument eller PDFer på classroom
 • Föreläsningar
 • Laborationer
 • DiskussionerSåhär kommer avsnittet att examineras:

 • löpande under lektionerna,
 • med läxförhör.
 • med praktiska laborationer samt reflektioner kring dessa

Följande delar av kunskapskraven kommer du att bedömas efter:

 • Du kan samtala om och diskutera frågor som gäller ämnet. I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.

 • Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och funderar över informationens och källornas trovärdighet och relevans.

 • Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter eller/och andra framställningar.
 • Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert sätt. Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar enkla slutsatser.
 • Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.