👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband åk 8

Skapad 2021-04-11 20:47 i Norretullskolan Kristianstad
Planeringsmall för Norretullskolan i Kristianstad
Grundskola 8 Matematik
Att kunna förstå och använda modeller för samband och förändring är viktigt för att kunna ta del av och förstå ekonomi och naturkunskap, men också för att kunna delta i samhällsdebatten och vardagliga situationer. med hjälp av dessa kunskaper kommer du att kunna fatta bra beslut i framtiden. Det kan t ex vara när du ska ta ett lån på banken, vilket mobilabonnemang som är bäst för dig el förstå hur ditt sparande kan förändras. Kunskap om vad som påverkar en situation eller vad som driver en förändring är avgörande för att vi i framtiden ska kunna göra bra och kloka val vare sig du jobbar som ekonom i någon bank eller om det bara är i ditt privata liv.

Innehåll

I Samband ska du kunna :

 • tolka olika typer av samband
 • beskriva linjära samband med hjälp av tabeller, diagram och formler
 • beskriva proportionella samband 

Vilka begrepp handlar det om?

Se i matteboken, Matte Direkt , sid 136 eller digitalt under Begreppslista och Tankekarta.
Du ska förstå x-axel, y-axel, tabell, diagram, graf, formel, proportionell, proportionalitet och linjära samband

 

Följande kommer att bedömas:

 • Hur du deltar på lektionerna, muntliga och skriftliga prov.
 • Vilken kunskap du har om begrepp och sambanden mellan begreppen.

 • Vilka metoder du väljer för att lösa uppgifter samt hur väl metoderna genomförs.
 • Hur du löser problem och vilken strategi du väljer.
 • Hur väl du resonerar, drar slutsatser och analyserar
 • Hur du redovisar muntligt och skriftligt samt hur du använder matematiska uttrycksformer. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Bedömningsmatris planering, Norretullskolan

ej godtagbara kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Eleven når