👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Urholkning

Skapad 2021-04-11 20:26 i Östra Stenhagenskolan Uppsala
Slöjd/ urholkning, årskurs 5, HT15/VT16
Grundskola 3 – 6 Slöjd
Vi ska göra slevar / skålar / i lind.

Innehåll

Urholkning

Så här kommer vi att arbeta

Vi börjar med att rita upp en egen modell efter att vi tittat i en bok och pratat om hur slevarna kan se ut .

Vi sågar ut varsin del i lind, först med fogsvans, och sedan skissar upp modeller.

Sedan följer att forma urholkningen, med skölp, skedkniv och sickel.

Efteråt formas utsidan, och till sist oljas skeden flera gånger.

Vi kommer att utveckla våra materialkunskaper och arbeta med att ge varje sked en personlig prägel.

Vi kommer att dokumentera i slöjdboken med ord och bild samt muntligt redovisa den färdiga slöjdprodukten. 

 

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

  Formge och framställa slöjdföremål i olika material

·       Använda handredskap, verktyg och maskiner

·       Välja tillvägagångssätt och motivera dina val under arbetet

·       Utveckla idéer

·       Prova hur olika material och tekniker kan kombineras med hänsyn till form och funktion

·       Formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt

·       Ge recensera din arbetsprocess

·       Använda slöjdspecifika begrepp och visum på samband mellan form, funktion och kvalitet

·       Tolka slöjdföremåls uttryck och föra resonemang kring detta

Utvärdering (frågor som eleverna kan svara på i kommentarsfältet under /efter arbetet)

Förklara hur du gjorde för att ge din sked en personlig prägel.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6