👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stavning åk 3

Skapad 2021-04-11 20:53 i Resarö skola Vaxholm Stad
Vi kommer att träna stavning av vanligt förekommande ord i elevnära texter.
Grundskola 3 Svenska
Vi kommer att träna stavning av konsonantförbindelser, ng-ljudet, å- och ä-ljuden, ljudstridigheterna j-, sj- och tj-ljuden, dubbel eller enkel konsonant efter vokal. Med hjälp av systematisk och omväxlande träning kommer du att bli säkrare på stavning.

Innehåll

Arbetssätt:

 • gemensamma genomgångar på de olika stavningsmomenten med exempel på vanligt förekommande ord
 • enskild träning i egen takt på det aktuella stavningsmomentet
 • korsord
 • veckans ord i skolan
 • arbetsblad som tar upp de olika stavningsreglerna
 • uppmuntra till att fråga hur ord stavas.
 

Bedömning:

Du ska kunna

 • granska dina egna texter, med stöd av en lärare, samt göra de ändringar som behövs.
 • kunna stava fler ord inom de aktuella arbetsområdena tillexempel j-ljudet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3