👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Styr- och reglerteknik med Micro:bit

Skapad 2021-04-11 21:56 i Stordammens skola Uppsala
Baseras på Styr och reglerteknik i Clio samt programmering av trafikljus mha microbit från mermicrobit.
Grundskola 8 – 9 Teknik
I hemmet, på köpcentret, på skolan och på många andra ställen finns tekniska lösningar som har styr- eller reglerteknik. I det här arbetsområdet får du upptäcka var du hittar styr- och reglerteknik och vad i din vardag som styrs med den tekniken. Du får styra en modell av trafikljus med en Micro:bit med hjälp av programmering. Vad är IoT? Algoritmer?

Innehåll

Tid - vecka 14-16

Du ska kunna:

 • beskriva vad som menas med styr- och reglerteknik
 • kunna ge exempel på styr- och reglerteknik
 • kunna skriva enkla program som styr lysdioder från en micro:bit
 • resonera om hur Internet of things (sakernas internet) kan påverka vår vardag
 • förklara vad en algoritm är och kunna ge exempel på var de finns i din vardag

Bedömning

 • förhör i Clio om styr- och reglerteknik ( och övriga svar i Clio)
 • rapport om Micro:bit och programmeringen av trafikljuset
 • diskussion/skrivuppgift om IoT
 • övningar/skrivuppgift om algoritmer och hur de påverkar din vardag

 

Uppgifter

 • Algoritmuppgift

 • Algoritmuppgift

 • Trafikljus med hjälp av Studi - teknikrapport

 • Trafikljus - teknikrapport

 • Trafikljus med hjälp av Studi - teknikrapport

Matriser

Tk
Kunskapskrav teknik åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Tekniska lösningar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Genomföra arbeten
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Formulera & välja alternativ
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Teknikutveckling & drivkrafter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.