👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism

Skapad 2021-04-12 01:12 i Rävlanda skola Härryda
Vi arbetar med magnetism.
Grundskola 4 – 5 Fysik
I detta arbetsområde ges du möjlighet att lära om magnetism. Hur upptäcktes magnetism? Vad är magnetism? Vad använder vi dem till? Dessa är några frågor som vi kommer att söka svar på.

Innehåll

 

Syfte

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Kopplingar till läroplan

 •  
  Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 •  
  Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Innehåll

Följande av det centrala innehållet kommer att tas upp under arbetet med magnetism

Kopplingar till läroplan

 •  
  Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
 •  
  Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 •  
  Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

                                                                                           

Bedömning

Så här kommer jag bedöma dig:

 • Kontinuerligt under lektioner och under arbetsgång
 • Hur du arbetar enskilt och i grupp
 • Hur du deltar muntligt kring frågor och vid diskussioner i ämnet

samt hur du klarar:

 • att beskriva magneters egenskaper och dess användning i hemmet och samhället

Konkretisering av mål

Efter avslutat arbete ska du

 • förstå hur en magnet fungerar och vilken betydelse den har i hemmet och samhället 
 • fått kunskap om upptäckten av magnetism

Arbetssätt/ undervisning

Du kommer att få

 • genomgångar
 • se film
 • arbeta laborativt
 • träna på att följa instruktioner
 • läsa texter och arbeta med olika arbetsuppgifter

Dokumentation


Du kommer att få visa vad du lärt genom dina dokumentationer av ditt arbete samt genom att skriftligt redogöra för magneters egenskaper och dess användning i hemmet och samhället.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6

Matriser

Fy
Magnetism

Ej godtagbara
Godtagbara
Mer än godtagbara
Kan nämna några föremål i vardagen som använder sig av magnetism.
Nämner färre än tre föremål.
Nämner tre föremål.
Nämner tre eller fler och förklarar hur de fungerar.
Förstår begreppen repellerar och attraherar.
Förstår inte båda begreppen.
Förstår båda begreppen.
Förstår båda begreppen och kan ge en enkel förklaring till varför det blir som det blir.
Vet vad magnetens poler kallas.
Du kan inte benämna båda polena med korrekt namn.
Du kan benämna båda polerna med korrekt namn.
Du kan benämna båda polerna och vet viken som är vilken (röd/vit).
Du kan ge exempel på olika material som är magnetiska.
Du kan inte ge exempel.
Du kan ge två exempel
Du kan ge två exempel och på ett enkelt sätt förklara hur en magnet fungerar.
Ny aspekt
Kan genomföra en undersökning
Har svårigheter att genomföra undersökningar.
Genomför undersökningar.
Genomför undersökningar och förstår vikten av dessa. Knyter undersökningen till fakta.