👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våren

Skapad 2021-04-12 07:22 i Matteusskolan Stockholm Grundskolor
Grundsärskola 1 – 3 Estetisk verksamhet Matematik Verklighetsuppfattning Naturorienterande ämnen Vardagsaktiviteter Svenska
Från och med nu och framåt kommer vi att arbeta med tema våren. Vi upptäcker naturen, (både med hjälp av tekniken och genom fysiska möten med naturen). Vi sjunger sånger och ramsor. Vi tittar på växter, blommor och djur som hör våren till. Bild och skapande kommer att ingå som ett löpande inslag

Innehåll

Det här ska du få lära dig:

Du namn ge några växter som syns på våren.

Du lär dig om vårmånaderna och väderlek.

Du lär dig sånger och ramsor som hör ihop med våren.

Du lär dig att mäta föremål som har med våren att göra.

 Du lär dig olika skapandetekniker.

 • Vi tränar på nya ämnesspecifika ord och ordbilder
 • Vi samtalar och observerar dagens väder, månaden och årstider

 

 

 

Så här ska vi jobba:

Vi är ute i naturen och upplever/känner in våren.

Vi dokumenterar olika saker som hör våren till i närområdet på våra promenader.

Vi tittar på filmer om svenska djur/växter.

Vi sjunger sånger och lyssnar på ramsor.

Vi jobbar med estetisk framställning i olika former.

Så här visar du vad du kan:

Du deltar i dokumentationen kring naturen i närmiljön.

Du identifierar väderlekar och vad det kan innebära, t.ex för att klä dig efter väder.

Du deltar i morgonsamlingen där vi har genomgångar.

Du kan identifiera några svenska djur/växter som vi ser på våren, antingen genom namn eller utseende.

Du deltar i skapande verksamhet där du ges tillfälle att arbeta praktiskt med dina sinnen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
  VAA
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Undersökningar i för eleven bekanta situationer, till exempel prisjämförelser, temperaturmätningar. Hur information kan avläsas ur tabeller och diagram.
  Ma  1-3
 • Mätning av längd, volym, och massa samt vanliga måttenheter till exempel liter och kilogram.
  Ma  1-3
 • Olika vädertyper och väderfenomen. Hur de kan obseveras över tid.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar och kännetecken för de olika årstiderna.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Ordbilder i närmiljön samt utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel ramsor och sånger.
  Sv  1-3
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  1-3
 • Rytmik, rim och ramsor.
  ES  1-3
 • Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
  ES  1-3
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.
  KOM  1-3
 • Närmiljön och dess traditioner och högtider.
  VAA  1-3
 • Människans upplevelser med hjälp av olika sinnen.
  VEU  1-3
 • Växter och djur, deras namn och levnadsmiljöer.
  VEU  1-3
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper.
  VEU  1-3
 • Längd, volym och massa och hur de kan storleksordnas och jämföras.
  VEU  1-3
 • Metoder och strategier för att påverka situationer och lösa problem, till exempel ta på jacka när det är kallt och tända ljuset när det är mörkt.
  VEU  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-3