👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dungen 2:an vt21 april

Skapad 2021-04-12 07:19 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
Dungen 2:an vt21 april

Innehåll

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

  • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
  • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
  • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
  • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
  • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
  • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
  • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
  • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger:   Helene, Sara, Jossi    

Vecka:   14   

Mål- och kunskapsområde:  Naturvetenskap/ Teknik Barnkonventionen    

Nyfikenhetsfråga:      Hur känns det? 

 

Barnets gör:

Pratar om sina tandläkarbesök de varit på, "tanden sover", "en bakterie kommer"

"ont tanden" "blir ledsen doktor kommer" "måste borsta tänderna"

Utifrån boken Få vård samtalar barnen

pekar på sprutan 

sätter på plåster på det onda 

pratar om kroppen

Sitter tån fast? vi kan spika fast den

Pratar och reflekterar tillsammans om vad som finns i kroppen

I tarmen finns mycket bajs och prupp 

Vi pratar om olika hjälpmedel som finns när man går till doktorn, stetoskop lyssna på hjärtat "dunk dunk"

termometer oj du är varm, måste få medicin. 

Pekar och sätter ord på känslan ledsen och glad 

Vi pratar om hörseln och vad som händer när vi använder olika röstlägen

Vi hör inte när vi pratar högt, elefanten låter högt, vi får ont i öronen måste prata lite tystare så här "viskar" nu känns det bättre i örat. 

 

     

Pedagogerna tänker: Snappar upp ord och reflektioner från undervisning i leken och använder det i senare diskussioner. 

Pratar om doktorn, sätter ord på och visar utifrån boken få vård vad som händer när man är sjuk och hur man kan få hjälp 

Vi ser och tänker att det är i leken det händer. 

     

Analys/sammanställning lärande: Genom att vi är medlekare och nära barnen hela tiden skapas möjlighet att undervisa i leken och barnen får möjlighet att senare återkoppla till sina reflektioner och vad de har tagit med sig. 

Vi ser att de har lärt sig olika termer så som tex stetoskop, bandage, mm....

     

Hur går vi vidare? Nästa steg?

Vi försöker få tag i stora papper så att vi kan rita upp våra kroppar och samtala om olika kroppsdelar och fördjupa oss i arbetet kring kroppen

     

Övrigt?

     

 

Analys och sammanställning

Avdelning:      

Datum:      

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

     

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?