👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kosmos bokstäver v. 16-17

Skapad 2021-04-12 07:51 i 093271 Förskolan Klara Stockholm Norrmalm
Förskola
Barnen har uppvisat ett intresse för bokstäver och ord. De samtalar ofta om och ställer frågor om hur man skriver olika bokstäver och ord.

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället

 Lärandefokus Språk och kommunikation

 Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

 Få en ökad förståelse för bokstäver och ordbilder. Fokus kommer att ligga på första bokstaven i det egna namnet och benämning av de olika bokstavssymbolerna samt deras ljud. Vidga sin förståelse för vilka grafem som ingår i det egna namnet samt vilket grafem som kommer först i det egna namnet (ordningsföljd). Förståelse för att symboler kan representeras på olika sätt med olika material men ändå ha samma innebörd.

 

 
Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

Utveckla sin språkliga förmåga, sin förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

 Barnen ska få skapa bokstäver utav olika material. Under aktiviteten kommer vi att fokusera på den första bokstaven i det egna namnet.

Pedagogisk dialog - frågor att ställa innan, under och efter undervisningstillfället. 

"Vilken är första bokstaven i ditt namn?"

"Vet du något annat som börjar på samma bokstav?"

"Hur låter bokstaven?"

 

Tidigare erfarenheter, exempel på fråga: vad tror ni ska hända och varför? 

Barnen frågar och samtalar ofta om hur man skriver olika ord och bokstäver. Några barn känner till vilken bokstav de själva och deras föräldrar börjar på, tex: "Det är min pappas bokstav!". 

Under processen, exempel på fråga:vad förstår du så här långt? 

 

Utveckling, exempel på fråga: vad tänkte ni i början, hur tänker du nu?

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18