👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik fram till sommaren

Skapad 2021-04-12 08:04 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 9 Matematik
Planering för matematiken fram till sommaren

Innehåll

VT 2021 Planering i matematik åk 9

 

Syfte/Förmågor du kommer utveckla

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

·         Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

·         Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

·         Välja och använda lämpliga metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

·         Föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

Bedömning

·        Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

·        Den förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

·        Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du gjort.

·        Skolverkets skriftliga bedömningsprov.

·        Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning.

Arbetssätt

·         Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgift enskilt och i mindre grupper.

·         Vi kommer räkna enskilt och i mindre grupper.

·         Vi kommer att lösa matematiska problem enskilt och i mindre grupper.

·         Vi kommer titta på samt värdera olika metoder för att lösa matematiska problem.

 

 

Matematikplanering Vt – 21

Åk 9

Planeringen kan komma att ändras!!

Vecka

Arbetsområde

Sidor

Övrigt

15

Variabler, mönster och uttryck

136-139

 

16

Förenkla uttryck, uttryck med parenteser, Likheter

140-142

 

17

Ekvationer

143-147

 

18

Formler, koordinatsystem och linjära samband

148-150 + stencil

 

19

Repetera

 

Ledig torsdag

20

Repetera

 

NP onsdag & torsdag

21

Tabeller och diagram

112-117

 

22

Sannolikhet

118-125

 

23

 

 

Avslutning torsdag