👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räkna-Reza processplanering Stenen Vt-21

Skapad 2021-04-12 08:24 i Dibber Skogsdungen Förskola Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi lägger fokus på de fyra grundläggande formerna, kvadrat, rektangel, cirkel och triangel. Vi använder oss av matematiska begrepp som hel, halv, fjärdedel vid fruktsamling t.ex. Vi fördjupar oss i grundläggande programmeringsspråk som sekvens, loop och bugg. Ålder 3-5 år.

Innehåll

 

1. Undervisningsplanering 

Vad ska läras ut?

Vi vill lägga fokus på de grundläggande formerna och sedan ev fördjupa oss i flera former som romb, elips och pentagon. Vi kommer även starta upp med enklare programmering/ programmeringsspråk för att sedan fördjupa oss i ämnet. Prata om mönster, lägga mönster/former på pärlplattor. Spela spel och kort för att få in enklare matematik.
 

Hur ska undervisningen genomföras?

Genom att prata, titta, undersöka, skapa former på olika sätt. Gör sekvenser m.m. i programmeringsspråken. Barnen själva var robotar, ge varandra kommandon. Använda oss av olika material. 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
På samlingar, små grupper och enskilt.

Vad är målet med undervisningen? 

Målet är att barnen ska ha fått grundläggande matematiska begrepp så som former, antal och kunskap inom programmering.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18