👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria ES19

Skapad 2021-04-12 08:27 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Svenska
Här är en planering inför momentet inom litterära epoker.

Innehåll

I detta moment kommer vi att gå igenom litteraturhistoria där vi undersöker författare, verk och epoker. Ni kommer att utveckla kunskaper om epokerna i sin helhet, men sedan fördjupa er inom vissa områden. 

Det är okej att ni använder boken ni har läst på engelska, så länge den går att knyta till en epok. 

  Epoker 

 

14

Påsklov  

-  

15

Litteraturhistoria  Genomgång. Senast vecka 15 ska ni ha valt och lånat litteratur och börjat läsa den

16

Litteraturhistoria 

-

17

Litteraturhistoria 

-

18

Litteraturhistoria 

-

19

Litteraturhistoria 

-

20

Litteraturhistoria 

Slutuppgift *

Uppgifter

  • Litteraturhistoria

Matriser

Sve
Litteraturhistoria

F
E
C
A
Innehåll
  • Sve  -
Eleven sammanställer inte information från olika källor. Texten är inte sammanhängande med en tydlig urskiljbar disposition. Eleven kan inte tillämpa regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande texter som är sammanhängande, väldisponerade och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik.
Språk och formalia
Eleven följer inte skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är inte varierat med goda formuleringar.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
Skönlitteratur
  • Sve  -
  • Sve  -
Eleven diskuterar inte stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap. Eleven ger inte exempel på samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.