👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

v. 15

Skapad 2021-04-12 08:46 i Råå Förskola Helsingborg
Förskola
Under tiden som sniglarna vaknar till liv arbetar vi med matematik, där vi bland annat pratar om olika geometriska former.

Innehåll

"Vi utformar utbildningen efter barnens intresse och behov."

"Vi ger barnen förutsättningar att utveckla sitt lärande med hjälp av estetiska uttrycksformer."

"Vi ger barnen förutsättningar att uttrycka sina idéer, tankar och åsikter."

 

Syfte:

Vårt syfte med denna undervisning är att prata med barnen om olika geometriska formerna, så som triangel, kvadrat, cirkel och rektangel. Utifrån läslyftets arbetsområde kring geometri arbetar vi tillsammans med barnen för en ökad förståelse för matematiken. 

Undervisning:

Vi kommer att fortsätta med vårt arbete kring greenscreeen, då barnen visade ett stort intresse för det samt att de visade nyfikenhet kring hur det fungerar. Med hjälp av greenscreeen kommer vi att väva in vårt arbete med de geometriska formerna. Samtidigt håller vi koll på om sniglarna har vaknat genom att besöka våra olika lärmiljöer utomhus. 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18