👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik stjärnan vt 2021

Skapad 2021-04-12 09:06 i Östervåla förskola Leklandia Heby
Förskola
Pedagogisk planering för Matematik

Innehåll

Mål Se kopplingar till Läroplan.
Bakgrund .  Vår barngrupp består av barn 1 - 2 år . Några barn kan räkna . Något barn kan räkna till 20. Några barn kan inte räkna alls.

Förväntat resultat .  Att barnen  förstår innebörden av matematik och får ett intresse för att räkna.

Undervisning .    Vi kommer att vid varje tillfälle  som finns att räkna  .  Hur många barn vi är vid samlingen, vid matsituationen,

                            Vid påklädning m,m.  Vi kommer också  att prova  mönster och sortering med barnen.

Uppgifter

 • Vecka 15

 • Vecka 17

 • Vecka 16

 • Vecka 18

 • Vecka 19

 • Vecka 20

 • Vecka 21

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18