👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - Vår fantastiska kropp

Skapad 2021-04-12 09:23 i Ekdalaskolan Härryda
Pedagogisk planering i biologi området människokroppen.
Grundskola 7 – 8 Biologi
Hur många celler består du av? Hur samarbetar de olika organen i kroppen med varandra? Dessa och många frågor till om in kropp kommer du kunna besvara under detta arbetsområde.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Under några veckor kommer vi arbeta med:
- att din kropp består av celler, som är den minsta levande byggstenen i alla organismer.
- hur celler är uppbyggda och fungerar och hur de bildar vävnader, organ och organsystem.
- beskriva hur olika organsystem fungerar och hur de hela tiden samarbetar.
- fundera på vad forskning om cellerna har betytt för våra kunskaper om kroppen och möjligheterna att bota sjukdomar.

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta med:

 • Diskussionsuppgifter
 • Genomgångar
 • Filmer
 • Laborativa övningar
 • Textläsning

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Genom att aktivt delta på lektionerna och hjälpa till vid olika former av utvärderingar kommer du i den större gruppen och vid enskilda samtal vid behov, kunna påverka hur vi arbetar (arbetsmetoder) för att det ska passa så många elever som möjligt. Tänk på att du alltid kan säga till om det är något som du inte känner passar dig så får vi gemensamt arbeta fram en annan plan för just dig.

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Dina kunskaper visar du genom:

 • aktivt deltagande på lektioner så som vid diskussioner och laborativa uppgifter.
 • inlämning av uppgifter
 • prov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Kunskapskraven i biologi - människokroppen

E
C
A
Använda information i diskussioner
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Fältstudier och undersökningar
.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Grundläggande kunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Resonemang hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.