👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion 9D- Etik och livsåskådning v.8

Skapad 2021-04-12 09:18 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Genom att lära oss om religion lär vi oss att förstå både oss själva och andra. I det här momentet kommer vi att titta på alternativa livsåskådningar som skiljer sig från de mer traditionella världsreligionerna. Alternativa livsåskådningar kan vara både religiösa (tex rastafari) och sekulära (tex feminism). Utöver dessa så kommer vi också att titta mer regelrätt på olika etiska modeller. Det betyder i praktiken olika modeller för att komma fram till vad som är rätt och fel och gott och ont. I detta kan det uppstå etiska dilemman, dvs att tvingas välja mellan två eller flera alternativ där inget alternativ är riktigt bra.

Innehåll

Vi kommer att ha genomgångar, diskussioner och titta på olika etiska dilemman i de filmklipp jag har lagt upp. Ni kommer få jobba med instuderingsfrågor och fördjupa er i ett valfritt etiskt dilemma. I slutet av veckan blir det prov på området. 

 

PROV fredag den 25 februari


 Inför provet:

 

1. Begrepp: Kunna begrepp och visa att du har förstått dem genom att använda dem i dina resonemang (se quizlet-länk nedan)

2. Fakta:

a) Vad är religion? Vad är sekter? Likheter och skillnader? Ge exempel.

b) Vad är alternativ livsåskådning (sekulär och religiös)? Ge exempel

c) Vilka är de etiska modellerna? 

d) Vad är en "god" människa utifrån de olika modellerna? Vad är viktigt? Vad är mindre viktigt?

3. Fördjupning i ett etiskt dilemma. Tänk på att:

-Att du tar upp moraliska frågeställningar ur olika perspektiv

-Använder dig av för- och motargument

-Använder fakta, konkretiseringar och logiskt resonerande

-Använder etiska begrepp så att du visar att du har förstått exakt vad de betyder

-Använder etiska modeller i relevanta sammanhang (plikt, konsekvens och sinnelag, dygd)

 

 

Läroboken SO.S Religion (Liber):

Livsåskådningar s. 22-25

Etik: s. 29-43

Religiösa livsåskådningar s. 316-337

 

so-rummets texter: 

 

Etiska modeller:

https://www.so-rummet.se/kategorier/religion/etik-och-moral

https://www.so-rummet.se/kategorier/religion/etik-och-moral/etiska-teorier-och-normativ-etik

https://www.so-rummet.se/kategorier/konsekvensetik

https://www.so-rummet.se/kategorier/pliktetik-regeletik

 

Sekter: https://www.so-rummet.se/kategorier/religion/om-sekter#

 

Filmer och filmklipp:

 

Exempel på etiskt dilemma utifrån de etiska modellerna (18:54 min): https://www.so-rummet.se/content/exempel-pa-etiska-dilemman

 

Etik och etiska modeller (19 min): https://www.sliplay.se/medioteket/play/products/573544-etik-och-etiska-modeller

Vad är etik? (28 min): https://www.sliplay.se/medioteket/play/products/841308-larandets-idhistoria-vad-ar-etik

 

Den enda sanningen (28 min): https://www.sliplay.se/medioteket/play/products/364238-den-enda-sanna-vagen-scientologerna-och-jehovas-vittnen

New Age (29 min): https://www.sliplay.se/medioteket/play/products/487295-fran-sverige-till-himlen-new-age

Manipulativa sekter (19 min): https://www.sliplay.se/medioteket/play/products/582905-manipulativa-sekter

 

BLÅ ugglan (youtube-klipp, max 3-10 min)

-Vad är etik och moral?

-Vad är konsekvensetik?

-Vad är pliktetik?

-Vad är sinnelagsetik?

-Vad är dygdetik?

-Vad får man göra? (fem världsreligioner): https://www.youtube.com/watch?v=JlteCiEEZbE&ab_channel=Bl%C3%A5ugglan-sammanfattningarp%C3%A5svenska

-Alternativ religion: https://www.youtube.com/watch?v=UrKtEJebvmQ&ab_channel=Bl%C3%A5ugglan-sammanfattningarp%C3%A5svenska

 

Binogi:

 

Etik och moral:

https://app.binogi.se/l/etik-och-moral

 

Religion och andra livsåskådningar:

https://app.binogi.se/l/religion-och-andra-livsaaskaadningar

 

Quizlet: https://quizlet.com/671338462/etik-och-livsaskadning-ak-9-flash-cards/?new

 

Begrepp:

 

Etik och moral

Gyllene regeln

Normativ etik

  

4 etiska modeller:

1.     Konsekvensetik

2.     Pliktetik

3.     Dygdetik

4.     Sinnelagsetik

 

Moraliska dilemman

Fakta och värderingar

Egenvärde-nyttovärde

Analys och argumentation

Människosyn

Frihet och ansvar

Egoism-altruism-universalism

Civil olydnad

Pacifism

 

 

Utilitarism 

Kants kategoriska imperativ 

 

”Vit lögn”

”Dubbelmoral”

”Ändamålen helgar medlen”

 

Religion

Livsåskådning

Sekt

Ateism

Humanism

Feminism

New Age

Rastafari

Mormonkyrkan

Jehovas vittnen

Satanism

Sikhism

Jainism

Scientologi

 

 

 

 

Matriser

Etik och livsåskådning

E
C
A
Fakta kunskaper, Begrepp och modeller
Eleven kan använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda etiska begrepp och modeller på relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda etiska begrepp och modeller på ett Väl fungerande sätt.
Jämföra och resonera
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Etik och moraliska frågeställningar
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Livsåskådning
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.