👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap

Skapad 2021-04-12 10:40 i Ingaredsskolan Alingsås
Grundskola 4 Samhällskunskap
Varför finns det lagar och regler? Vad är demokrati? Vad är motsatsen? Vad menas med Allemansrätten?

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretisering av mål (du ska kunna)

Kunna förklara något om vad allemansrätten kan innebära
Kunna förklara något om vad demokrati är och vad det kan innebära för oss i Sverige
Kunna ge några exempel på vad diktatur kan betyda för ett land
Kunna förklara något om varför det finns lagar och regler hemma, i skolan, i Sverige
Kunna skillnad på monarki och republik

Kommer att bedöma

Vi kommer att bedöma hur väl du, både skriftligt och muntligt, kan förklara något om

allemansrätten
lagar/regler
demokrati/diktatur
val
monarki/republik

Undervisning

Vi kommer att titta på filmer

Läsa faktatexter, svara på frågor

Diskutera i större och mindre grupper

Ta ställning/ha en åsikt

Redovisning i form av prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6