👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikhistoria, 8c

Skapad 2021-04-12 11:23 i Fröknegårdskolan Kristianstad
Grundskola 8 Musik
Vi kommer under våren gå igenom pop- och rockhistorien från 1950-talet till 1990-talet.

Innehåll

Tidsperiod

Hela vårterminen.

Syfte/förmågor att utgå ifrån:

- se och förstå hur musiken utvecklats genom historien

- se och förstå varför musik utvecklats som den gjort

- lyssna på musik från den tiden

- kunna analysera olika typer av musik

Detta bedöms:

- Delta i diskussionerna kring musikens olika epoker under lektionstid

- Vara delaktig i en muntlig gruppredovisning

- Lyssningsprov

- Sång och spel ur de olika genrerna

Så här kommer vi att arbeta:

- Genomgång av genrer, instrument och artister som var verksamma under tidsperioden

- Spela och sjunga låtar ur tidsperioden

- Öva inför lyssningsprov

- Samla fakta och träna inför muntlig redovisning.

Uppgifter

  • Ackordsspel på gitarr, piano eller bas

  • Muntlig redovisning i grupp

  • Lyssningsprov

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
    Mu  7-9
  • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
    Mu  7-9

Matriser

Mu
Musik åk 7-9

.
E
C
A
Spel
- Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
- Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med relativt god tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
- Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med god tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
Anpassa & uppmärksamma
- Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
- Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
- Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Teknik & Karaktär
- Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
- Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.
- Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.
Resonemang
- Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
- Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
- Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen
Genrer & Instrument
- Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
- Dessutom kan eleven i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
- Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.