👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första världskriget

Skapad 2021-04-12 11:39 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Bakgrund, orsaker och konsekvenser av första världskriget. Innehåll: Imperialism, kolonialism Nationalism + övriga ideologier (L, S, K) Stormaktsförbund Kapprustning Skotten i Sarajevo/ Svarta veckan Krigsförloppet Västfronten Östfronten Kriget till havs Nya vapen Krigsslutet Fredsvillkoren Konsekvenser
Grundskola 7 – 9 Historia
Vilka var de bakomliggande orsakerna till första världskriget?

Innehåll

SYFTE

 

Kunna använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, personer, kulturmöte och utvecklingslinjer,

Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

 

Genom ett historiskt perspektiv utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.

 

ARBETSSÄTT

 

Gemensamma genomgångar med bildstöd, filmklipp, texter och instuderingsfrågor. Vi analyserar begrepp och de händelser som är kopplade till dessa.

Imperialism

Nationalism

Kolonier och konkurrens om råvaror

Industrialisering

Kapprustning och mobilisering

Allianser

Skotten i Sarajevo - samt krigets förlopp.

  

BEDÖMNING

Du visar att du ur olika perspektiv kan analysera orsakerna till varför det blev ett första världskrig. Du beskriver och förklarar med utvecklade resonemang hur olika faktorer påverkade varandra.

Matriser

Hi
Första världskriget

Första världskriget

F
E
C
A
Grundläggande historiska kunskaper.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Resonemang, orsaker och konsekvenser
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar,
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar,
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar,
Använda begrepp på ett korrekt sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.