👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt

Skapad 2021-04-12 12:18 i Smultronbackens fsk Sandviken
Förskola
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns utveckling och lärande.

Innehåll

Här kommer vi publicera händelser och aktiviteter som sker i utbildningen utöver våra prioriterade mål Matematik, Språk & Kommunikation, samt Naturvetenskap & Teknik. 

Vår utbildning grundar sig i läroplanen. Här kan ni ta del av hur vi arbetar för att nå flera av läroplansmålen, samt få en större inblick i den dagliga verksamheten på Månen.