👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, bråk. Favorit matematik 4B kap 1

Skapad 2021-04-12 13:05 i Ekängens skolor Linköping
Grundskola 4 Matematik
Kapitel 1 i Favorit matematik 4B handlar om bråk och bråkräkning. Du får lära dig mer om ord och begrepp inom området samt hur du subtraherar och adderar liknämniga bråk där det ena eller båda termerna är i blandad form. Du får även lära dig hur du tar ut delar av tal. Hela tiden arbetar vi med problemlösning.

Innehåll

 

Lärmål – vad jag ska lära mig

 • Att skriva och räkna bråktal.
 • Hur skriva tal i blandad form.
 • Addition och subtraktion av liknämniga tal i bråkform, där den ena eller båda termerna är tal i blandad form.
 • Hur man räknar ut en del av ett heltal.
 • Ta ut delar av positiva heltal där täljaren är större än ett.

Förmågor som jag kommer att få utveckla

 

Hur jag ska visa mina kunskaper

 • Att vara aktiv på genomgångar.
 • Att ställa relevanta frågor.
 • Att arbeta med uppgifterna i din matematikbok.
 • Att uttrycka sig muntligt och skriftligt.
 • Prov.

Undervisning/arbetssätt – hur vi ska arbeta

 •  Arbeta i matteboken. 
  • Öva på att addera och subtrahera bråk och tal i blandad form med samma nämnare.
 • Genomgångar på tavlan. 
 • Användning av digitala verktyg. 
 • Arbeta i helklass, par och enskilt. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6