👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt vt-2021 läsa/skriva åk 1

Skapad 2021-04-12 13:43 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Läsning åk 1
Grundskola 1 Svenska
Läsa, skriva, samtala i åk 1 Den här terminen kommer du att dagligen få lyssna till högläsning och pröva på att läsa olika texter. Efter läsprojektets slut så har du blivit en bättre läsare och har en större förståelse för din omvärld. Du kommer att få fly in i fantasins värld genom att lyssna till sagoläsning och berättelser. Du kommer att få studera och läsa enkla faktatexter för att förstå hur man sökläser efter viktig information som gör att du förstår innehållet. Under läsningens gång kommer du att få ta del av bilder, samtala om det lästa och delta i diskussioner. Du kommer även att få återge olika texters innehåll med en kamrat på Ipad (ASL) och även bygga olika texter enskilt och med en kamrat. Nu börjar vår gemensamma läsresa genom kunskapens värld!

Innehåll

 

Vad du kommer att lära

 • Koppling mellan alfabet, bokstav och ljud. 
 • Alfabetet
 • Att läsa ord och meningar genom att ljudning, helordsläsning och ordbild.
 • Att läsa enkla meningar i välbekanta böcker.
 • Att reflektera kring det du läser.
 • Skriva enkla meningar kopplat till det du läser samt skapa egna berättelser.

Hur gör vi detta?

Du kommer att få möjlighet att lära detta genom att:

 • Egen läsning varje dag. 
 • Lyssna till högläsning varje dag.
 • Guidad läsning med innehålls och språkliga diskussioner om t ex vad en hel mening är och att pausa vid punkt, frågetecken och kommatecken.  
 • Läxor i svenska varje vecka. 
 • Skriva en enkel faktatext om ett djur.
 • Leka med språket, ord och meningar i praktiska övningar.
 • Gemensamt hitta på  sagor kring veckans bokstav samt egna korta berättelser utifrån bilder.
 • ASL (Att skriva sig till läsning): Skriva både för hand och på Ipad, i par och enskilt för att upptäcka bokstavsljud, ord och meningar. 

Stegvis kunskapsutveckling och bedömning

Se bedömningsmatris nedan

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1

Matriser

Sv
Bedömningsmatris svenska åk1

¤
¤¤
¤¤¤
¤¤¤¤
Läsa
Läsa bekanta och elevnära texter med flyt
Du kan namnge några bokstäver med hjälp. Du kan ljudet till några bokstäver. Du kan känna igen några ordbilder med hjälp.
Du kan namnge alla bokstäver. Du vet hur bokstäverna låter (stora och små) Du kan känna igen vanliga ordbilder till exempel: och, en, ett, du, jag Du kan ljuda ihop bokstäver till ord Du kan läsa enkla ord och meningar
Du kan känna igen fler vanliga ordbilder till exempel: inte, mig, dig, också
Du upptäcker när du läser fel och kan rätta dig själv
Visa läsförståelse genom att kommentera och återge innehåll
Med stöd av en vuxen kan du förstå vad du läser.
Du förstår det du läser
Du kan läsa korta texter och förstå samt återberätta handlingen
Du kan läsa en hel bok med enkel text och förstå samt återberätta handlingen
Skriva
Skriva enkla texter med läslig handstil och på dator
Du kan skriva några stora och små bokstäver.
Du kan skriva stora och små bokstäver med tydlig handstil
Du kan skriva så att texten är läslig för dig själv.
Du kan skriva så att texten är läslig för dig själv och andra
Använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava till vanliga ord
Du prövar att skriva och har skrivriktningen klar för dig.
Du har mellanrum mellan orden Du kan skriva/stava enkla ord med och utan bildstöd
Du kan stava enkla elevnära ord till exempel: och, han, som Du vet att man ska använda stor bokstav och punkt och gör det ibland
Du kan stava längre ljudenliga och högfrekventa ord Du vet att man ska använda stor bokstav. punk, och frågetecken gör det ofta.
Kombinera texter med bilder för att förtydliga och förstärka budskap
Med stöd av en vuxen skriver du för att berätta med och utan bildstöd.
Du prövar att skriva för att berätta med och utan bildstöd
Du kan skriva kortare meningar, med och utan bildstöd
Du kan skriva korta texter med och utan bildstöd
Tala, lyssna och samtala
Samtala om frågor och ämnen samt framföra egna åsikter
Du kan lyssna och delta i samtal med en person.
Du kan delta i samtal och lyssna på andra i liten grupp
Du kan delta i samtal och lyssna på andra i halvklass
Du kan delta i samtal och lyssna på andra i helklass
Berätta om vardagliga händelser
Med stöd av en vuxen kan du lyssna en kort stund till högläsning
Du kan lyssna en kort stund till högläsning
Du kan lyssna en längre stund till högläsning
Du kan lyssna en lång stund till högläsning och kan återberätta
Ge och ta muntliga instruktioner
Med stöd kan du förstå en mycket enkel instruktion.
Du kan förstå en mycket enkel instruktion
Du kan förstå en enkel instruktion
Du kan förstå och ge instruktioner.