👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MALL, Pedagogisk planering nygården

Skapad 2021-04-12 14:11 i Förskolan Jungfrun Falun
Kopiera mallen och gör din egen planering. TA BORT DEN HÄR TEXTEN SIM VISAS I SKOLBANKEN.
Förskola
Planering för olika teman/grupper/projekt med mål och aktiviteter för barnens/barnets utveckling och lärande

Innehåll

Planering (för avdelning eller barngrupp)

Syfte

- Varför ska vi jobba med det här?

Vilka behov och intressen ser vi hos barnen?
Vad vill vi att barnen kan/gör/förstår när målet är nått?

Metod

-Hur ska vi göra för att nå prioriterade Lpfö mål?

Hur ska dagens och veckans rutiner organiseras?

Hur ska vi organisera för att ge tid, rum och ro för lek?

Hur ska vi göra lärmiljön tillgänglig och inspirerande?

Vilket tema, vilka grupper eller projekt behöver vi skapa?

Vilka målstyrda aktiviteter ska vi organisera?

Vem/vilka ska göra vad och när?

Hur ska vi tydliggöra målen och skapa inflytande för barn och vårdnadshavare?


[OBS! Använd ”Må bra-hjulet” för att besvara frågan om barnens behov.