👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gamma, kap.5 - Geometri

Skapad 2021-04-12 14:10 i Vågbroskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 6 Matematik
Geometri är allt ifrån olika figurer, vinklar, symmetri, olika enheter, skala, omkrets, area och volym. En massa kul matte helt enkelt!

Innehåll

Mål:

 • Kunna identifiera, namnge, konstruera och jämföra egenskaper hos geometriska objekt
 • Känna igen, mäta och rita vinklar
 • Konstruera och lära dig känna igen speglingsbilder och symmetriska bilder
 • Kunna använda skala för att förminska och förstora  i vardagssituationer
 • Kunna använda lämpliga prefix vid längdangivelser
 • Metoder för att räkna ut omkrets och area av vanliga polygoner (månghörningar)
 • Beräkna volymen av rätblock
 • Kunna förstå de begrepp som ingår i kursen och använda dem aktivt både muntligt och skriftligt

Begrepp som ingår i kursen:

Linje, stråle, sträcka, fyrhörning (tetragon), femhörning (pentagon), sexhörning (hexagon), parallellogram, romb, rektangel, kvadrat, triangel, diagonal, cirkel, radie, diameter, vinkel, båge, hake, spetsig, rät, trubbig, symmetrisk figur, skala, omkrets, area, volym, rätblock, kub, pyramid, cylinder, kon, klot, prefix, kilo, deci, centi och milli.

Arbetssätt och undervisning:

Under kursens gång kommer du få genomgångar av de olika momenten i kursen, du kommer att få arbeta både självständigt och tillsammans med dina klasskamrater, vissa filmmoment ingår samt digital färdighetsträning i Matematikportalen. 

Tidplan:

Start vecka 15 och samtliga delar ska vara klara vecka 21.

Bedömning:

Du bedöms utifrån din förmåga att:

 - förstå och använda begrepp

- använda lämpliga metoder vid uträkningar

 - lösa matematiska problem

- kommunicera dina kunskaper på ett tydligt och strukturerat sätt

Alla ovanstående förmågor kräver att du är både muntligt och skriftligt aktiv under lektionerna.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6