👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt samhälle

Skapad 2021-04-12 14:12 i Gamla Uppsala skola Uppsala
Hur fungerar ett samhälle? Begrepp som används; samhälle, kommun, politiker, demokrati, lön, skatt, hyra
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Du kommer få kunskap om hur ett samhälle i Sverige fungerar och reflektera över vad som behövs för att vårt samhälle ska fungera.

Innehåll

Arbetsområde:

Bland annat kommer vi att fundera kring frågor som "Vad är ett samhälle?",  "Vad behövs för att ett samhälle ska fungera?", "Vem bestämmer i ett samhälle?", "Hur kan jag vara med och påverka samhället?" "Hur har samhället förändrats över tid?". 

Undervisning:   

 • Vi kommer samtala kring vilka olika samhällsfunktioner som behövs för att det ska kunna kallas ett samhälle.

 • Träna på att i olika sammanhang beskriva och förklara begreppen. 

 • Läsa faktatexter och använda oss av olika faktafilmer inom vårt arbetsområde.

 • Arbeta enskilt, i par och tillsammans kring olika skriftliga uppgifter.

 • intervjua en äldre släkting/vän om hur dennes skolgång var och hur var det att leva i samhället när hen var barn.

Du ska efter avslutat arbetsområde kunna:

 • beskriva vilka olika funktioner som behövs för att samhället ska kunna fungera.

 • använda några begrepp (ord) såsom samhälle, kommun, politiker och demokrati.

 • förstå att du själv är en del av samhället och att du kan vara med och påverka samhället.

 • berätta om varför regler i vardagen behövs och varför vi har lagar i vårt land.

 • kunna delta i samtal kring nyheter och samhällsfrågor.

 • söka information från olika källor. Förstå innebörden av källkritik.

 • ha en förståelse för hur samhället har utvecklats över tid. Skillnad då och nu.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • beskriva och förklara vad som behövs för att ett samhälle skall fungera
 • förklara några begrepp som; samhälle, kommun, politiker och demokrati
 • beskriva och förklara din egen påverkan på samhället.
 • beskriva och förklara vem som bestämmer i samhället
 • återberätta en nyhet
 • delta i diskussioner under lektioner

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3