👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärilars liv NTA

Skapad 2021-04-12 14:27 i Gnarps skola Nordanstig
Ett arbetsområde med NTA-temat Fjärilars liv som utgångspunkt.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3) Bild Svenska
Under de kommande veckorna ska du arbeta med arbetsområdet Fjärilars liv. När vi börjar temat utgår vi från elevernas egna erfarenheter och funderingar kring larver. Eleverna kommer sedan få varsin tistelfjärilslarv som de ska studera och följa när den växer, förpuppar sig och kläcks till en fjäril.

Innehåll

 

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska få lära dig:

 • om fjärilens livscykel, att visa hänsyn och omtanke till den levande individen
 • fakta om fjärilar och andra insekter
 • att förstå vad som är utmärkande för en insekt
 • att göra enkla undersökningar och dokumentera med text och bild.

Varför?

 •  I och med att eleverna tittar närmare på, och i ord och bild beskriver, egenskaper hos olika organismer får de en möjlighet att utveckla både sin kunskap om variationer i naturen och sitt språk kring detta. Att känna igen organismer, till exempel att se skillnad på insekter och spindlar, kan skapa ett ökat intresse och nya frågeställningar hos eleverna. Eleverna får möjlighet att utveckla ett språk för att samtala om de djur och växter som är vanliga i deras närmiljö. Ju mer kunskap eleverna har om djur och växter, desto mer observanta kan de bli på förekomsten av dem och i förlängningen även på förändringar i naturen (lgr 11).

Hur ska vi lära oss detta?

För att lära oss detta ska vi:

 • observera och dokumentera fjärilens livscykel
 • göra enkla undersökningar
 • samtala och diskutera
 • läsa, skriva och se på film.

Vad som kommer att bedömas:

Du ska visa att du har förmågan att:

 • ta hand om larven
 • redogöra fjärilens olika stadier i livscykeln
 • förklara vad som är speciellt för en insekt
 • förstå de ord och begrepp som hör till fjärilens livscykel
 • dokumentera undersökningar och observationer.

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få visa vad du kan på många olika sätt:

 • i det praktiska arbetet med att föda upp fjärilar
 • genom att dokumentera undersökningar och observationer
 • genom olika typer av texter, övningar och bilder.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3