👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ångelstaskolan, Matematik åk 1, mäta - geometriska former

Skapad 2021-04-12 14:39 i Ångelstaskolan Uppsala
Att mäta i centimeter. Geometriska objekt som fyrhörning, triangel och cirkel.
Grundskola 1 Matematik
Ta fram ett måttband eller en linjal för nu ska du få mäta! Hur långt är det runt ett äpple? Hur lång är en centimeter? Du ska också få undersöka några olika geometriska figurer. Hur många hörn har en triangel? vad är det för skillnad på en linje och en sträcka? Det är något av det som vi ska studera i detta kapitlet.

Innehåll

Mål

Du ska kunna...

 • mäta en längd med linjal med en centimeters noggrannhet.
 • begreppet centimeter och dess förkortning.
 • känna igen en triangel, fyrhörning och en cirkel.
 • begreppen hörn, vinkel och sida.
 • känna igen och namne en sträcka, en linje och en punkt.
 • begreppet symmetrisk.
 • hitta symmetrilinjen i en bild.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få möjlighet att träna på detta genom att...

 • få instruktioner och förklaringar av lärare.
 • delta i diskussioner och samtal.
 • enskilt och i grupp arbeta i arbetsböcker.
 • rita, skriva och mäta.
 • spela spel.
 • arbeta med konkret material.

Bedömning 

Du kommer bedömas utifrån din förmåga att kunna...

 • mäta en längd med linjal med en centimeters noggrannhet.
 • begreppet centimeter och dess förkortning.
 • känna igen en triangel, fyrhörning och en cirkel.
 • begreppen hörn, vinkel och sida.
 • känna igen och namne en sträcka, en linje och en punkt.
 • begreppet symmetrisk.
 • hitta symmetrilinjen i en bild.

Du kommer att få visa dina förmågor när du:

 • samtalar i grupp.
 • arbetar i arbetsböcker.
 • ritar, skriver och mäter.
 • arbetar med konkret arbetsmaterial.
 • gör en summativ diagnos.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3