👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kläder

Skapad 2021-04-12 14:52 i Ljungsbro skola Linköping
Grundskola 7 – 9 Teknik
Det här arbetsområdet handlar om kläder. Var och hur kläder tillverkas. Hur och vad vi köper påverkar. Påverkar vad då? Hur var det förr? Vilka tekniska system ingår i produktionen?

Innehåll

Tema kläder

Centrum för Tekniken i Skolan CTIS har gjort ett material som handlar om kläder och det ligger som grund för vårt lektionsarbete i teknik under resten av vårterminen 2021.

 

Du kommer få möjlighet att utveckla alla de 5 förmågorna som ska tränas i tekniken nämligen; 

 • Tk
  1. Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 •  Vi kommer att titta på vilka tekniska system som behövs för att framställa kläder.
 •  
 • Tk
  2. Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Du ska möjlighet ge förlag på olika lösningar på problem.
 •  
 • Tk
  3. Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Inom alla områden tränas begrepp så även inom detta.
 •  
 • Tk
  4. Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö,
 •  Detta mål är enkelt att koppla till kläder, vår konsumtion av varor så som kläder spelar roll. 
 •  
 • Tk
  5. Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
 • Vi kommer att jobba ganska mycket med att teknikhistoria inom textilindustrin 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
 • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 9
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
  Tk  E 9
 • Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 9

Matriser

Tk
Matris till Kläder med Förnivåer Teknik

Nivå 1
Nivå 2
E
C
A
Aspekt 1
Tekniska lösningar
Eleven kan med stöd undersöka någon teknisk lösning i vardagen.
Eleven kan på ett enkelt sätt undersöka någon teknisk lösning i vardagen och använder till viss del ämnesspecifika begrepp.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Aspekt 2
Material & deras användning
Eleven kan på ett enkelt sätt motivera val av material i någon teknisk lösning
Eleven kan på ett enkelt sätt förklara någon likhet och skillnad mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Aspekt 5
Dokumentera
Eleven gör enkla dokumentationer, efter tydliga stödmallar/instruktioner, av arbetet.
Eleven gör enkla dokumentationer, med stöd, av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där eleven visar på ett ganska bra sätt hur eleven har tänkt.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Aspekt 6
Teknikutveckling & drivkrafter
Eleven kan med stöd ge en enkel förklaring kring hur något föremål och tekniskt system i samhället förändras över tid.
Eleven kan med stöd föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Aspekt 7
Konsekvenser
Eleven kan, med stöd, förklara på ett enkelt sätt, för- och nackdelar med olika val av tekniska lösningar för individ, samhälle eller miljö.
Eleven kan, med stöd, förklara på ett enkelt sätt, för- och nackdelar med olika val av tekniska lösningar för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.