👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Spökägget

Skapad 2021-04-12 15:18 i Vegalyckan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3 Svenska Bild NO (år 1-3)
Spökägget är ett engagerande och spännande sätt att utveckla barnens läs- och skrivutveckling. Vi jobbar efter ett tematiskt arbetssätt där barnen får lära sig att utveckla sina läs- och skrivfärdigheter på ett meningsfullt sätt och tillsammans med andra. Tema Spökägget kopplar till barnens fantasi men även vardag på ett roligt och spännande sätt. Klassen får en gemensam upplevelse som vi kan bygga vidare på även i kommande undervisning.

Innehåll

Vi erbjuder eleverna en varierad undervisning med temat Spökägget.

 • vi tar hand om ägget och pratar om hur man ska vårda det.
 • vi skriver en lista tillsammans på vad vi kom fram till.
 • delger varandra vad det kan finnas i ägget och ritar bilder.
 • uppmuntrar eleverna att uttrycka sina tankar och funderingar.
 • arbeta i stora och små grupper.
 • söka information och inspiration via dator, böcker och andra medier.
 • uttrycka oss på olika sätt genom skapande i olika material.
 • Följa växter och djurs utveckling och dokumentera detta.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -